Ubezpieczenia dla firm, instytucji oraz osób prywatnych.

Dla firm

Ubezpieczenie firmy to niezwykle ważny element odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Pomogę Państwu dobrać właściwe ubezpieczenie mienia firmy, dostosowane do potrzeb i możliwości.


Przykładowe ubezpieczenia firmowe: • Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • Ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • Ubezpieczenia ładunków w transporcie.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w związku z wykonywaną profesją to często ustawowy obowiązek. Jeśli tylko zajdzie taka potrzeba, oprócz wskazania właściwego dla Państwa ubezpieczenia, mogę również zaproponować wyższą sumę i szerszy zakres ubezpieczenia niż jest to ustawowo wymagane.


Przykładowe ubezpieczenia OC dotyczące konkretnych profesji: • OC osób fizycznych w życiu prywatnym,
 • OC lekarzy, aptekarzy i innych osób wykonujących zawód medyczny,
 • OC personelu pedagogicznego i wychowawczego,
 • OC podmiotów usługowo prowadzących księgi rachunkowe,
 • OC rzeczoznawców majątkowych,
 • OC pośredników obrotu nieruchomościami,
 • OC zarządców nieruchomości,
 • OC doradców podatkowych,
 • OC przewoźnika drogowego,
 • OC spedytora,
 • OC geodetów.


 • Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego.

Oferujemy ubezpieczenia: